Godziny pracy Akademii w święta – Akademia Fitness