Oferta dla firm – Akademia Fitness

ZASADY WSPÓŁPRACY DLA FIRM

  • klient zobowiązany jest wysłać listę imienną zawierającą dane osób uprawnionych do korzystania z usług , w terminie nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca na adres e-mail: biuro@akademia-fitness.eu,
  • opłatę za usługi Firma wnosić będzie na podstawie faktury zbiorczej, w terminie do czternastu dni od daty wystawienia. Numer konta podany jest na fakturze,
  • w ramach abonamentu pracownicy Firmy mają prawo korzystać z usług świadczonych przez Akademię Fitness według indywidualnie przygotowanej oferty.

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego , a przygotujemy ofertę szytą na miarę dla państwa firmy.

NAPISZ DO NAS

ZAUFALI NAM