Regulamin COVID 19 – Akademia Fitness

Regulamin COVID 19

 1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu z dnia 6.08.2020 jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów AKADEMII FITNESS, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.
 2. Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom AKADEMII FITNESS niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu klubu.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie AKADEMII FITNESS zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzenie Rady Ministrów opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 29.05.2020 pozycja 964 i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.akademia-fitness.eu/regulamin, profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu.
 4. Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniach klubu wynosi 44 osoby – zgodnie z Rozporządzeniem 1 osoba na 10m2 powierzchni całkowitej obiektu. Na  wszystkie zajęcia grupowe klubu wprowadza się rezerwację miejsc. Karnet open upoważnia do rezerwacji 1 zajęć dziennie. 
 5. W klubie mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług klubu nie mogą korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Klubu. Po terenie klubu poruszamy się w maseczkach. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące bezpośrednio na sali. 
 6. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z klubu w danym czasie oraz ustalenia z personelem i wyboru najmniej popularnych godzin.
 7. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi i w miarę możliwości używanie własnych mat.  Na sali zajmujemy miejsca w wyznaczonych przez instruktora miejscach Zalecamy wykonywanie płatności bezgotówkowych. Klienci kart Multisport zobowiązane są do używania aplikacji i generowania kodów na zajęcia.
 1. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:

– dezynfekcji rąk przy wejściu na teren klubu i po wyjściu z toalety,

– posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń,

– dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu lub odkładania w wyznaczone do tego miejsce

 1. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się przerwę techniczną w godz. 13.00 – 13.30 w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. W tym czasie na terenie obiektu może przebywać tylko obsługa.
 3. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS. Uwaga! Nie należy korzystać z suszarek nadmuchowych do rąk – zostaną one odłączone od zasilania.
 4. Wszystkie zajęcia grupowe trwają 45 min. Przerwa między zajęciami wynosi 15 minut i jest przeznaczona na wietrzenie sali.

13.Wybrane zajęcia w grafiku będą transmitowane online. Wszyscy uczestnicy tych zajęć będą zobowiązane do podpisania oświadczenia o  wyrażeniu zgody na wykorzystaniu wizerunku. Podczas zajęć będzie nagrywany tylko instruktor, a osoby ćwiczące mogą być tylko widoczne w tle.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa. https://www.gov.pl/web/rozwoj/silownie-i-kluby-fitness