Trening personalny – Akademia Fitness
Dowiedz sie więcej

O TRENINGACH PERSONALNYCH

Trener personalny jest osobą, która pomaga ludziom w osiągnięciu pożądanej kondycji fizycznej i sylwetki. W tym celu indywidualnie dopasowuje program ćwiczeń oraz dobiera odpowiednią dietę dla swojego klienta uwzględniając jego:

  • warunki fizyczne,
  • stan zdrowia,
  • charakter.

Praca trenera osobistego rozpoczyna się od pomiarów ,szczegółowego wywiadu dzięki któremu poznaje on charakter, stan zdrowia, kondycję oraz nawyki swojego klienta. Na jego podstawie opracowywany jest szczegółowy program ćwiczeń i odpowiednią dietę. Jest to też ważne źródło wiedzy dla trenera w jaki sposób skutecznie motywować klienta do ćwiczeń i utrzymywania diety, tak aby utrwalić w nim nawyki związane z dietą i racjonalnym odżywianiem. Biorąc pod uwagę potrzeby klienta i cel jaki chce on osiągnąć ustala się częstotliwość i charakter spotkań. Podczas nich trener demonstruje właściwą technikę ćwiczeń, motywuje klienta i dba o jego bezpieczeństwo. Plan poszczególnych zajęć jest szczegółowo opracowany tak aby jak najpełniej wykorzystać przeznaczony na nie czas, pamiętając o rozgrzewce i ćwiczeniach wyciszających na koniec. Indywidualny charakter spotkań ma kluczowe znaczenie dla efektów treningu, które są o wiele lepsze niż w przypadku zajęć grupowych nie tylko dzięki silniejszej motywacji, ale również dlatego, że trener osobisty pełni rolę strażnika kondycji fizycznej i wagi.

POZNAJ NASZYCH TRENERÓW PERSONALNYCH

Nasi trenerzy personalni to certyfkikowani specjaliści, przygotują zajęcia specjalnie dostosowane dla każdego klienta.

JOANNA GŁOMBIK

Trener personalny

JOANNA GŁOMBIK

Trener personalny

EWA KOCZWARA

Trener personalny

EWA KOCZWARA

Trener personalny

KARINA KRYBUS

Trener personalny

KARINA KRYBUS

Trener personalny

SZYMON ROSKOSZ

Trener personalny

SZYMON ROSKOSZ

Trener personalny

OPINIE UCZESTNIKÓW