ĆWICZ AKTYWNIE DO LATA Z AKADEMIĄ FITNESS.

Strona główna - Lista - ĆWICZ AKTYWNIE DO LATA Z AKADEMIĄ FITNESS.

Plakat AF Ćwicz aktywnie do lata - DRUK

ĆWICZ AKTYWNIE DO LATA Z AKADEMIĄ FITNESS.

ZASADY PROGRAMU

ĆWICZ AKTYWNIE DO LATA  Z AKADEMIĄ FITNESS. ZBIERAJ PIECZĄTKI  I CIESZ SIĘ ZDROWIEM

Organizatorem programu jest Akademia Fitness w Raciborzu przy ulicy Ocickiej 4 NIP 6391032153, kontakt telefoniczny 788868656.

Do programu może przystąpić każda osoba, która posiada aktywny karnet w Akademii Fitness w czasie trwania całego programu. By wziąć udział w programie należy zgłosić się w terminie od 9.01.2023 do 21.01.2023  i pobrać w recepcji klubu książeczkę treningową, którą obowiązkowo trzeba podpisać imieniem i numerem karty klubowej.

Program trwa 20 tygodni, od 09.01.2023r. do 3.06.2023r., podczas którego Klubowicz wykonuje w każdym tygodniu regularnie dwa treningi grupowe w Akademii Fitness. Obsługa recepcji wykonany trening zaznacza pieczątką  w książeczce treningowej każdego uczestnika. W ciągu jednego dnia można otrzymać maksymalnie 1 pieczątkę za 1 trening w książeczce.

W razie choroby lub innej  nieobecności Klubowicz jest zwolniony z wykonania treningu w danym okresie. Żeby kontynuować udział w programie, powinien nadrobić zaległy/łe  treningi  w kolejnych tygodniach. Odrobiony trening zaznacza recepcja w tygodniu i miejscu zaległości w książeczce. Odrobione treningi są zaznaczone w książeczce po zrealizowaniu wcześniej 2 planowanych treningów w danym tygodniu. W jednym tygodniu można odrobić maksymalnie 2 zaległe treningi.

Klubowicz podczas 20 tygodni programu jest zobowiązany do wykonania minimum 40 treningów. Podczas trwania programu każdy uczestnik może użyć                       1x  KOŁO RATUNKOWE, które pozwala zaliczyć 1 tydzień=2 treningi bez ćwiczeń w klubie. Tym  samym użycie KOŁA  RATUNKOWEGO  pozwala zaliczyć program z 38 pieczątkami.

Przy zapisie do programu, Klubowicz będzie mógł zrobić analizę składu swojego ciała. Dla osób, które wykonały podczas zapisów do 21.01.2023r pomiar na Tanicie  i realizują na bieżąco treningi przewidziano dodatkowe nagrodę .W programie zostanie dodatkowo  wyłoniona osoba która osiągnie największy spadek masy tłuszczu wyrażona w kg do dwóch miejsc po przecinku. Pierwszy pomiar  kontrolny odbędzie się w 7 tygodniu programu czyli pomiędzy 27.02.2023-4.03.2023r. Wśród osób, które w tym okresie zaliczą 14 treningów  i uzyskają największy spadek kg tłuszczu otrzymają rabat w wysokości 25% na kolejny swój-jeden karnet.,                                  Tak samo w 14 tygodniu pomiędzy 17.04.2023-22.04.2023  odbędzie się II pomiar kontrolny. Żeby przystąpić do II  pomiaru kontrolnego trzeba zaliczyć  do tego czasu 28  treningów. Osoby które uzyskają największy spadek kg tłuszczu otrzymają rabat w wysokości 25% na kolejny swój jeden karnet.

Na  koniec programu nagrodę otrzymają:

- Każdy klubowicz, który regularnie uczestniczył w treningach podczas programu             „ĆWICZ AKTYWNIE DO LATA  z Akademią Fitness” - 2 treningi w tygodniu czyli 40 pieczątek otrzyma KOSZULKĘ SPORTOWĄ z logo AF

- 1 Klubowicz, który wykonał najwięcej treningów – 1 M-C KARNET OPEN,

- 1 Klubowicz, który uzyska największy spadek kg tkanki tłuszczowej  – warunek zaliczone 40 treningi podczas trwania programu – 1 M-C KARNET OPEN.                W przypadku jednakowego spadku kg tkanki tłuszczowej, kryterium decydującym o zwycięstwie będzie większa procentowa ilość wody w organizmie. Pomiar końcowy na analizatorze Tanicie będzie realizowany w terminie od 5.06.2023r do 10.06.2023r.

Nagrody koszulki zostaną zamówione po zakończeniu programu i będą wydawane najpóźniej do 1.07.2023r.

Zadzwoń, zapisz się i ĆWICZ AKTYWNIE DO LATA  Z AKADEMIĄ FITNESS.


Informacje

Autor: Joanna Armatys

Data dodania: 04-01-2023