Trening personalny w
akademii fitness

O TRENINGACH PERSONALNYCH

Trener personalny jest osobą, która pomaga ludziom w osiągnięciu pożądanej kondycji fizycznej i sylwetki. W tym celu indywidualnie dopasowuje program ćwiczeń oraz dobiera odpowiednią dietę dla swojego klienta uwzględniając jego:

  • warunki fizyczne,
  • stan zdrowia,
  • charakter.

Praca trenera osobistego rozpoczyna się od pomiarów oraz szczegółowego wywiadu, dzięki któremu poznaje on charakter, stan zdrowia, kondycję oraz nawyki swojego klienta. Na jego podstawie opracowywany jest szczegółowy program ćwiczeń i odpowiednia dieta. Jest to też dla trenera ważne źródło wiedzy o tym w jaki sposób skutecznie motywować klienta do ćwiczeń i utrzymywania diety, tak aby utrwalić w nim nawyki związane z racjonalnym odżywianiem. Biorąc pod uwagę potrzeby klienta i cel jaki chce on osiągnąć, ustala się częstotliwość i charakter spotkań. Podczas nich trener demonstruje właściwą technikę ćwiczeń, motywuje klienta i dba o jego bezpieczeństwo. Plan poszczególnych zajęć jest szczegółowo opracowany, tak aby jak najpełniej wykorzystać przeznaczony na nie czas, pamiętając o rozgrzewce i ćwiczeniach wyciszających na koniec. Indywidualny charakter spotkań ma kluczowe znaczenie dla efektów treningu, które są o wiele lepsze niż w przypadku zajęć grupowych nie tylko dzięki silniejszej motywacji, ale również dlatego, że trener osobisty pełni rolę strażnika kondycji fizycznej i wagi.

Zobacz cennik

NASI TRENERZY

Nasi trenerzy personalni to certyfikowani specjaliści, przygotują zajęcia specjalnie dostosowane dla każdego klienta.

Opinie klientów

Jakieś pytania?