„Polecaj i trenuj z przyjacielem II"- rabat 30% przez 3 miesiące

Strona główna - Lista - „Polecaj i trenuj z przyjacielem II"- rabat 30% przez 3 miesiące

2216956A-5439-4F98-A781-31C08139B12F

„Polecaj i trenuj z przyjacielem II"- rabat 30% przez 3 miesiące

REGULAMIN PROMOCJI

 „Polecaj i trenuj z przyjacielem II"- rabat 30% przez 3 miesiące

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") określa warunki promocji „Polecaj i trenuj z przyjacielem II" (dalej: „Promocja" oferowanej przez Akademię Fitness ul.Ocicka 4  (47-400 Racibórz), , posiadająca numer NIP: 6391032153 zwaną (dalej: „AF ")

2. W promocji wyróżnia się „Aktywnego Klubowicza" - polecający i „Nowego Klubowicza" polecony. Poprzez Aktywnego Klubowicza rozumie się osobę, posiadającą w kwietniu 2022 w AF aktywny karnet 4,8, 12 wejśćlub open o świadczenie usług fitness.

3. Udział w promocji jako „Nowy Klubowicz" może wziąć udział każda osoba, która nie jest klientem AF od 01 stycznia 2021r, przez co rozumie się, że nie posiadała aktywnego karnetu  w AF  o świadczenie usług po tym terminie.

4. „Polecaj i trenuj z przyjacielem II" to oferta o świadczenie usług fitness, w ramach której przystępujący do promocji jest uprawniony do korzystania z obiektu należącego do AF na zasadach zgodnych z regulaminem Klubu.

5. Oferta w ramach promocji „Polecaj i trenuj z przyjacielem II" trwa 3 miesiące, przy czym pierwszy karnet uprawniający do korzystania z usługi, Nowy Klubowicz może zakupić z rabatem 25%.Drugi karnet z rabatem 15% i trzeci karnet z rabatem 5%.Rabat dotyczy zakupu dowolnego karnetu 4 lub 8 lub 12 wejść.

6. Aktywny Klubowicz – polecający, spełniający kryteria wskazane w pkt 2 uzyskuje prawo do  rabatu na zakup karnetu z rabatem w  1 miesiącu 5%, w  drugim miesiącu 15% i w trzecim miesiącu 25%.


7. Liczba Nowych Klubowiczów polecona przez Aktywnego Klubowicza, która uprawnia do skorzystania z rabatu to 1 osoba. Warunkiem koniecznym do skorzystania z rabatu jest zakup karnetu razem przez Aktywnego i Nowego Klienta.Zakup ten rozumie  się jako transakcję realizowane jedna po drugiej w tym samym czasie. Zakupione karnety przez Aktywnego Klienta  mogą posiadać późniejszą datę rozpoczęcia ważności karnetu

8. Uzyskany po spełnieniu warunków promocji rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne usługi świadczone przez AF jak również nie można przekazać go innej osobie.

9. Karnety, które biorą udział w promocji to 4 lub 8 lub 12 wejść. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zakupu karnetu lub przerwy chociaż 1 dzień między kolejnymi karnetami przez Nowego Klubowicza wskazany w pkt. 5 i pkt. 6 rabat nie zostaje zaliczony.

10. Promocjenie można łączyć się z innymi akcjami marketingowymi organizowanymi przez AF.

13. Zawieszenie karnetu może nastąpić na zasadach ogólnych opisanych w regulaminie klubu, jednak spowoduje przedłużenie warunkówkontynuacji opisanych w pkt 6.

14. Promocja obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2022r do30 czerwca 2022.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia  Regulaminu Klubu AF dostępnego w recepcji klubu.

Informacje

Autor: Joanna Armatys

Data dodania: 31-03-2022