„Polecaj i trenuj z przyjacielem"- 6 miesięcy za darmo.

Strona główna - Lista - „Polecaj i trenuj z przyjacielem"- 6 miesięcy za darmo.

„Polecaj i trenuj z przyjacielem"- 6 miesięcy za darmo.

REGULAMIN PROMOCJI

 „Polecaj i trenuj z przyjacielem"- 6 miesięcy za darmo.

1.Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") określa warunki promocji „Polecaj i trenuj z przyjacielem" (dalej: „Promocja" oferowanej przez Akademię Fitness ul.Ocicka 4  (47-400 Racibórz), , posiadająca numer NIP: 6391032153 zwaną (dalej: „AF ")

2. W promocji wyróżnia się „Aktywnego Klubowicza" - polecający i „Nowego Klubowicza" polecony. Poprzez Aktywnego Klubowicza rozumie się osobę, posiadającą w październiku 2021 w AF aktywny karnet 8, 12 wejśćlub open o świadczenie usług fitness. Klubowicze posiadający karnet 4 wejścia nie spełniają powyższego kryterium.

3. Udział w promocji jako „Nowy Klubowicz" może wziąć udział każda osoba, która nie jest klientem AF od 01 stycznia 2020 r, przez co rozumie się, że nie posiadała aktywnego karnetu  w AF  o świadczenie usług po tym terminie.

4. „Polecaj i trenuj z przyjacielem" to oferta o świadczenie usług fitness, w ramach której przystępujący do promocji jest uprawniony do korzystania z obiektu należącego do AF na zasadach zgodnych z regulaminem Klubu.

5. Oferta w ramach promocji „Polecaj i trenuj z przyjacielem" trwa 3 pełne miesiące, przy czym w pierwszym miesiącu korzystania z usługi, Nowy Klubowicz korzysta z rabatu 50% na zakup karnetu  8 lub 12  wejść, a kolejne dwa miesiące w cenie regularnej.

6. Aktywny klubowicz – polecający, spełniający kryteria wskazane w pkt 2 uzyskuje prawo do przyznania rabatu na zakup karnetu  w wysokości 50 % na jeden miesiąc w momencie, kiedy Nowy Klubowicz opłaci 2 pełne miesiące w cenie regularnej.(1 promocyjny i 2  regularne)

7. Liczba Nowych Klubowiczów polecona przez Aktywnego Klubowicza, która uprawnia do skorzystania z rabatu to max 12 osób. Rabat w wysokości 50% jest naliczany za każdego Nowego Klubowicza poleconego przez niego. Maksymalnie można rozliczyć rabat  za  2  osoby w danym miesiącu. Do  6 kolejnych miesięcy jest możliwy rabat na poziomie 100%.

8. Uzyskany po spełnieniu warunków promocji rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne usługi świadczone przez AF jak również nie można przekazać go innej osobie.

9.Karnety, które biorą udział w promocji to 8 lub 12 wejść. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zakupu karnetu lub przerwy chociaż 1 dzień między kolejnymi karnetami przez Nowego Klubowicza wskazany w pkt. 5 rabat dla Aktywnego Klubowicza nie zostaje zaliczony.

10. Promocjenie można łączyć się z innymi akcjami marketingowymi organizowanymi przez AF.

13. Zawieszenie karnetu może nastąpić na zasadach ogólnych opisanych w regulaminie klubu, jednak spowoduje przedłużenie warunkówkontynuacji opisanych w pkt 6.

14. Promocja obowiązuje od dnia 4 października 2021r do 30 października 2021.

15.Dla 3 najbardziej Aktywnych klubowiczów zostanie przyznana specjalna koszulka sportowa.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia  Regulaminu Klubu AF dostępnego w recepcji klubu.

Informacje

Autor: Joanna Armatys

Data dodania: 29-09-2021