Polityka prywatności – Akademia Fitness

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas

informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz

ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne
 2. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url:

Akademia-fitness.eu

 1. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:

Marek Armatys Mag-Mar Logistyka 47-400 Racibórz, ul.Jakuba Mandrysza 43

 1. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@akademia-fitness.eu
 2. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych

dobrowolnie w Serwisie.

 1. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • Prowadzenie newslettera
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Realizacja zamówionych usług
 • Prezentacja oferty lub informacji
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący

sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do

systemów Operatora.

 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez

Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji

(certyfkat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają

zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 1. Hosting
 2. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: inna firma
 3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie

wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym

odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania

obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji

celu działania strony

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do

wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu

rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż

przez 5 lata.

 1. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.
 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c)

wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie

mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do

przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 2. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy

oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 1. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych

osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 1. Informacje w formularzach
 2. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile

zostaną one podane.

 1. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 2. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w

formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail

użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
 2. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji

usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 1. Logi Administratora
 2. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są

wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 1. Istotne techniki marketingowe
 2. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z

siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie

zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym

użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć

reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies

przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 1. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych

do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są

wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych

osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest

włączona obsługa plików cookie.

 1. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook

(Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu.

Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie

przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje

na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 1. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła

oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane

do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności

nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

 1. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np.

mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę

na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

 1. Informacja o plikach cookies
 2. Serwis korzysta z plików cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania

ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz

uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 2. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi

na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies)

oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane

są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej

lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane

są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do

czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa

umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na

stronach internetowych Serwisu.

 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą

być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to

frm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter

(Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i

cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,

bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach

może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 1. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której

używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Edge
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Urządzenia mobilne:

 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone